Siber Güvenlik Alanında Verilen Hizmetler

Siber saldırı tehdidiyle başa çıkabilmemiz için saldırıları erken ikaz sistemleriyle belirleyebilmemiz, belirlediğimiz bu tehditleri tanımlayıp tasnif edebilmemiz, tasnif edilen tehditlerle mücadele edebilmemiz ve tüm bu işlemleri yaparken kendi sistemlerimizi de koruma altına alabilmemiz gerekmektedir. Bu noktada büyük şirketlerin veya kurumların kendilerine ait bilgileri koruyabilmesi için yetkin siber güvenlik uzmanlarına ihtiyaç duyulmaktadır.

Siber Güvenlik alanında işletmenizin varsa güvenlik açıklarını belirleyip sizlere raporlamak ve çözüm üretmek için aşağıda yer alan adımları titizlikle uyguluyoruz.

Ağ hakkında bilgi toplama, ağ içinde kullanılan sistemler hakkında bilgi toplama, şirket hakkında bilgi toplama

Ağ tarama ve açık olan servisleri tespit etme

Ağ içindeki bilgisayarların kullanıcı bilgileri, ağ içindeki kullanılan kaynakları belirleme

Ağdaki cihazların zafiyetlerinin analiz ve tespiti

Zafiyet tespit edilen bilgisayarlara sızma ve ele geçirme(İzin alınması gereklidir)

İç ağdaki herhangi bir cihaza yerleştirilen akıllı ve zararlı programların araştırılması

İç ağdaki her cihazdan giden paketlerin detaylı incelenmesi ve anormal durumların tespiti

Şirket içindeki çalışanlara telefon, email vb. araçlar ile sosyal mühendislik saldırıları çeşitlerinin anlatımı

Güvenlik amaçlı kullanılan firewall vb. cihazlara yönelik saldırı ve zafiyet analizi

Kullanılan web server’a yönelik uzaktan gerçekleştirilen ataklar

Kullanılan web uygulamasına yönelik ataklar

İç ağdaki wireless ağlara yönelik şifreleme kırma atakları

İşletmenizde çalışan personele bilgi güvenliği açısından dikkat etmesi gereken temel bilgiler faaliyet gösterdiğiniz iş koluna özel olarak verilir.

Yapılan işlemler, tespit edilen zafiyetler, çözüm önerilerinin raporlanması