KVKK Uyumluluğu Kapsamında Verilen Hizmetler

Şirketinize yönelik sağlanacak danışmanlık kapsamında, şirketinizi Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uyumlu bir hale getirebilmek adına idari ve teknik hizmetler kapsamında danışmanlık sunulmaktadır.

İdari Hizmetler

 1. KVKK esaslı olarak şirketinizin incelenmesi
 2. Şirketinizdeki KVKK’ya aykırı olan veya KVKK açısından risk teşkil eden hususların tespit edilmesi,
 3. VERBİS kaydının yapılması, irtibat kişinin belirlenmesi ve kişisel veri envanteri hazırlanması başta olmak üzere yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
 4. Şirket bünyesinde KVKK’ya ilişkin birimin oluşturulması veya şirket içinde yetkilendirilecek kişilerin KVKK yetkilisi olarak tayini ve ilgili bilgilendirmelerin sağlanması,
 5. Şirket organizasyonunun KVKK’ya uygun hale getirilmesi adına önerilerin sunulması,
 6. Şirketinizin taraf olduğu sözleşmelerin KVKK uyarınca revizesinin gerçekleştirilmesi ve KVKK’ya uygun yeni metinlerin hazırlanması,
 7. Şirkete ilişkin olarak Kişisel Veri Politikası’nın hazırlanması,
 8. KVKK danışmanlığı kapsamında şirketinize ilişkin detaylı rapor hazırlanması,
 9. KVKK danışmanlığı kapsamında şirket yönetici ve çalışanlarına eğitim verilmesi,

Teknik Hizmetler

 1. Şirket Çalışanlarına yönelik yetki matrisi hazırlanması
 2. Veri yönetim sisteminin hazırlanması
 3. Log kayıtlarının tutulması
 4. Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonimleştirilmesine ilişkin desteğin sağlanması
 5. Şirket çalışanlarının kullanıcı adı ve şifreleme yönetimi ile sisteme erişiminin sağlanması
 6. Sızma testinin gerçekleştirilmesi
 7. Sistem güvenliğine ilişkin tavsiyelerin sunulması
 8. KVKK uyarınca alınması gereken tedbirlere ilişkin bilgilendirme, talep edilmesi halinde tedbirlerin şirketinize sağlanması